iDEAL klein Donatie IVEO via Tikkie

 

iDEAL klein Donatie via iDeal.

 

 

Alle lof behoort toe aan Allah Die de dag de nacht heeft doen volgen als een les voor degenen die zich laten vermanen. Wij danken Hem voor Zijn overvloedige zegeningen en wij getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah. Wij getuigen ook dat Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is. Allah’s vrede en zegeningen zij met hem, zijn familieleden en zijn metgezellen.

Beste broeders en zusters vreest Allah, want degene die Hem vreest verdient Zijn bescherming en degene die zijn begeerten volgt is gedoemd te mislukken in dit leven en in het Hiernamaals. Het moet duidelijk zijn dat wereldse en spirituele geluk alleen behaald kan worden door het hart en lichaam te onderwerpen aan de aanbidding van Allah.

ramadan is een maand van vergeving

Het is een uiting van Allah’s genade voor Zijn dienaren dat Hij het vasten voor hun heeft voorgeschreven, om hen zodoende te zuiveren van buitensporigheden en om hun harten te zuiveren van begeerten. In deze dagen kijken de moslims over de hele wereld uit naar de maand ramadan; de leider van alle maanden; de maand van vergiffenis, voordelen en giften; de maand die de harten van de rechtgeleide mensen verblijdt. Geen wonder dat een vrome man op zijn sterfbed als reden voor zijn huilen gaf: “Ik ben slechts aan het huilen omdat mensen verder zullen vasten en gebeden zullen verrichten na mijn dood, terwijl ik niet langer in de positie zal zijn om dit te kunnen doen”.

In de maand ramadan bevindt zich de belangrijkste van alle nachten; Lailat-ul Qadr, een nacht die beter is dan duizend nachten. Wie deze nacht in aanbidding doorbrengt hopende op Allah’s beloning, al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Wanneer de maand ramadan aanbreekt, worden de Poorten van het Paradijs geopend en de Poorten van de Hel gesloten en de duivels worden dan vastgeketend.”                                                                                                                         (al-Boechari en Moeslim)

Vermeerder het verrichten van goede daden in ramadan

Wie eeuwige welvaart wil, moet streven naar de aanbidding van Allah en moet oprechte daden verrichten. Want goede daden zonder oprechte intentie hebben geen waarde. Ook is het een glorie voor de gelovige om op te staan en vervolgens het gebed te verrichten. Het beste gebed naast de verplichte gebeden zijn die, die ’s nachts verricht worden. Het is ook een feit dat de rechtgeleide mensen onderling wedijveren om in het diepste van de nacht daden van aanbidding te verrichten om dichter bij Allah te komen. Zij houden van deze wereld vanwege de nachten.

Aboe Suloeyman ad-Daaraanie heeft gezegd: “Bij Allah ik zou niet van deze wereld houden als het niet voor de gebeden in de nacht was, want de nacht is vanwege haar duisternis waardevol en het verrichten van de gebeden gedurende de nacht is een van de eigenschappen van een rechtgeleide persoon.”

Al-Hasan al-Basrie heeft gezegd: “Degene die de nachtelijke gebeden verlaat is alsof hij gestraft wordt voor een zonde die hij gepleegd heeft.”

Er moet naar gestreefd worden om smeekbeden tot Allah te verrichten in deze edele maand, want het verrichten van smeekbeden is de schakel tussen de mens en zijn Heer. Door in de nacht tot Allah te smeken zal Hij iemands gebeden verhoren. Allah wordt nooit moe van het geven van gunsten aan Zijn dienaren.

Beste moslims, de Koran is Allah’s Boodschap aan Zijn dienaren en een licht voor de gehele mensheid. Er is geen weg naar Allah’s welbehagen behalve door dit te volgen. Het is geopenbaard in de beste der maanden. De beste manier waarop je je tijd kunt doorbrengen gedurende deze maand is door het zo vaak mogelijk reciteren van de Koran. Lees het, denk na over de betekenis ervan en leef volgens de voorschriften ervan. Dit is omdat de Koran adviezen en lessen bevat die iemands nederigheid doen toenemen.

Liefdadigheid

De Profeet (vrede zij met hem) was de meest vrijgevige van alle mensen en hij was het meest gul in de maand ramadan. Wanneer hij gaf, gaf hij in overvloed alsof hij geen angst voor armoede had. Eenieder die bij de Profeet (vrede zij met hem) kwam om iets te vragen ging nooit met lege handen weg, tenzij hij het niet had. Liefdadigheid heeft een positief effect op degene die uitgeeft. Het veroorzaakt zegeningen in zijn rijkdom en kinderen, voorkomt rampen en brengt zaligheid voort. ramadan is de maand van liefdadigheid. Geef van jouw rijkdom aan de armen en behoeftigen en weet dat hebzucht en gierigheid jouw rijkdom niet voor altijd zullen baten en weet dat liefdadigheid jouw rijkdom nooit zal laten afnemen. Geef van jouw bezit in liefdadigheid uit, want liefdadigheid verhoogt iemand in status bij Allah.

Ibn al-Qayyim heeft gezegd: “Gehoorzaam Allah! Dit zal Zijn zegeningen meebrengen, je behoeden voor Zijn bestraffing en je dichter bij Hem brengen.”

Tref voldoende voorbereidingen voor deze eervolle maand, want het is slechts een bezoek van korte duur. Probeer ook de cOemrah tijdens de ramadan te verrichten want het verrichten van de cOemrah gedurende de vastenmaand staat gelijk aan de beloning van het verrichten van de Hadj met de Profeet (vrede zij met hem). Voorzie ook de vastende moslims van voedsel, want degene die dit doet krijgt dezelfde beloning als degene aan wie wordt gegeven zonder dat het ook maar iets van hun eigen beloning afneemt.

Ictikaaf

Ictikaaf (afzondering in de moskee slechts om Allah te aanbidden) is ook een Soennah die gedurende de laatste 10 dagen van ramadan plaatsvind.

Ibn Shihaab heeft gezegd: “Het is jammer dat moslims de Ictikaaf verlaten terwijl de Profeet (vrede zij met hem) het nooit heeft overgeslagen vanaf het moment dat hij naar Medina kwam tot aan zijn dood.”

Gebruik deze edele maand om familiebanden te versterken (door goed contact met je naasten te behouden). Toon ook oprecht berouw aan Allah zolang de deur tot berouw nog open is. Behoed jezelf voor een onaangenaam einde want het verlaten van deze wereld is pijnlijk.

Bron: al-yaqeen.com

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons

 

Neem contact

2e Emmastraat 50
7545 MP Enschede

info@iveo.nl

Algemeen nummer:
+31 6 51388714 (enkel Whatsapp)

Winkel moskee:
+31 6 51298674