iDEAL klein Donatie IVEO via Tikkie

 

iDEAL klein Donatie via iDeal.

 

 

zandweg2

Stel je voor dat je op het strand bent. Je bent vier jaar oud. De kampleider zegt je, dat je vijf minuten hebt om een groot zandkasteel te bouwen. "Snel!" zegt je drie-jarige vriendje Ameer, "Het zand is te zacht hier, ga dichter naar het water toe om beter zand te krijgen!" En daar ren je en pak je met je kleine vingers zoveel zand als je kunt. Maar als je terugrent, plop, plop, plop, je voelt het zand tussen je vingers wegglijden. Je kunt er niets aan doen. In je haast is alle zand weggegleden. Klaar.. de competitie is voorbij. Dit is het verhaal van ons leven. Dit is ons verhaal van onze tijd gedurende de Ramadan.

Voor velen die leven in de westerse samenleving, gaan de Ramadan-dagen voorbij met banen van 9 tot 5. 's Avonds gaan we wel of niet naar de Taraweeh-gebeden. Even de TV aan en de avond is voorbij (moge Allah ons behoeden). Terug op het werk waar alle mensen om ons heen aan het eten en drinken. Een oogwenk. En de Ramadan is voorbij. De grote vraag is nu dus: Hoe maken we ten volste gebruik van deze gezegende maand die ons als gift door Allah (Subhana wa Ta'ala) is geschonken?

Hoeveel jaren hebben we al gevast gedurende de Ramadan? Tien of vijftien of veertig jaar? En zijn we nu dan 10 of 15 of 40 keer beter? Of lijkt het erop dat we elk jaar wanneer de Ramandan arriveert weer van voor af aan beginnen? Alle daden van 'Ibadah zijn voor ons eigen bestwil!

Ramadan is geen kleinigheidje. Het is een van de vijf zuilen van ons geloof, de Islam. Zonder de Ramadan is iemands Islam niet compleet. In deze maand intensiveerde de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zijn aanbidding voor Allah (Subhana wa Ta'ala). Hierdoor legde hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) de fundamenten uit voor zijn Ummah, die na hem zou komen.

Ibn Al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) schreef: "Van zijn gezegende leiding (salla Allahu 'alayhi wa salaam) in de Ramadan is dat hij zijn 'Ibadah intensiveerde en diversifiëerde. Bijvoorbeeld, Jibreel ('alayhi salaam) kwam gedurende de nachten van de Ramadan om hem (salla Allahu 'alayhi wa salaam) de Qur'an te overhoren. Wanneer Jibreel ('alayhi salaam) hem kwam bezoeken dan verhoogde hij de hoeveelheid Sadaqa die hij zou geven. Hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) was de meest genereuze. Gedurende de Ramadan, maakte hij zijn tijd vol met Sadaqa, het goed behandelen van mensen, Qur'an reciteren, bidden, het gedenken van Allah (Subhana wa Ta'ala) en I'tikaaf." (Zaad Al-Ma'aad.)

Waarnemers beschreven de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) als Ar-Reeh Al-Mursalah, als de gezegende wind. Waarom? De gezegende wind, zoals zij wisten, is een wind die koelte bracht tot iedereen, niemand ontkende zijn zegeningen. De gezegende wind, was niet lui in het brengen van koelte en goedheid tot de mensen. Het kwam vlug tot iedereen. Dit is hoe de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) werd omschreven, en zo zou onze Ummah moeten zijn. Bi idhnillah. Hieronder staan tien ideeën die tot hulp kunnen zijn om het meeste uit de Ramadan te halen, voordat het door onze vingers wegglijdt.

1- Investeer en verdubbel de beloning voor je vasten!

Ik stel je de volgende vraag: Zou jij niet graag een dubbele beloning willen krijgen voor jouw vasten in de Ramadan? Hoe? Zaid ibn Khalid Al-Julhanee (radya Allahu 'anhu) heeft overgeleverd dat de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "Wie voedsel verschaft (voor het verbreken van de vasten) voor een vastende, krijgt een gelijke verdienste, zonder dat iets aan de verdienste van de vastende afdoet." (Tirmidzie.)

Hoe doen we dit? Nodig mensen bij je thuis uit om het vasten samen met je te verbreken, doneer geld aan de moskee die vastende mensen eten aanbiedt om het vasten te verbreken, of doneer geld aan een islamitische hulporganisatie die voedsel schenkt aan broeders en zusters. SoebhaanAllah, je zult ontdekken dat zo'n organisatie al genoeg heeft aan $1 om een persoon te voeden!! Dus, met een schenking van zo'n $30, dan heb je aan het einde van de Ramadan een dubbele beloning, insha-Allah.

2- Operatie "leidt de jeugd".

Vaak in de Ramadan, zijn er wijze woorden, halaqahs, en preken, allemaal gericht op de ouderen die de Taraweeh bidden. De jeugd, zitten achter in de moskee te praten. "Shhhhsh!" schreeuwd iemand naar hen. "Luister of ga naar buiten (en we hebben liever dat je weggaat, je stoort ons!)"Dus, stilletjes gaan ze weg uit de moskee en kletsen en "chillen" de hele Ramadan. Hoe "Imaanversterkend" is dat? Weet, dat Allah (Subhana wa Ta'ala) jou heeft opgelegd om jouw vrouw en kinderen ook te beschermen!

Probeer dit: Net zoals er dingen zijn voor de ouderen, kunnen er ook Ramadan-activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd. Het kan in de moskee, maar het kan ook erbuiten. Door bijvoorbeeld in het park wat te organiseren. Geef een 10 minuten durende lezing, speel dan samen met hen en geef ze wat goede raad en projecten zodat ze de Ramadan goed besteden. Maar weet, om een verandering als deze te laten plaatsvinden, is er een leider nodig met visie, iemand die erkent dat de jeugd zijn of haar verantwoordelijkheid zijn. Ik bid dat jij die persoon bent!

3- De maand zonder TV.

Iedere ouder weet dat wanneer ze willen dat hun kind het goed doet op school, ze zullen zeggen:"Geen TV." Als dit voor de "dunya" is, hoe moet het dan met iemand die wil uitblinken in de Ramadan?

"Vasten en de Qur'an, zullen komen getuigen voor de dienaar op de Dag der Opstanding. Het Vasten zal zeggen: O mijn Heer, ik heb hem voedsel en verlangens ontzegt , dus laat mij een middel zijn voor hem om het paradijs binnen te treden. En de Qur'an zal zeggen: O mijn Heer, ik heb hem ontzegt van slaap in de nacht, dus laat mij een middel zijn voor hem op het Paradijs te betreden. En (hij zal het Paradijs doen binnentreden) wegens deze twee." (Musnad Ahmad.)

Probeer dit: kondig thuis aan dat de Ramadan een officiële "geen TV-maand" is. Wees een voorbeeld voor de anderen en doe in plaats daarvan leuke en lonende dingen. Bezoek mensen, vergroot samen je kennis, reciteer Qur'an. Doe de TV uit en doe het Leven aan!!

4- Doe'a Tijd.

Ramadan is de maand van het maken van doe'a bij Allah (Subhana wa Ta'ala) een wezenlijke gift voor de vastenden. De Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "De doe'a van drie personen zal worden geaccepteerd (door Allah). De vastende persoon, de onderdrukte persoon en de reiziger."

Probeer het volgende: Maak een lijst met de doelen van je leven. Elke dag, gedurende de Ramadan pak je de lijst erbij en maak je doe'a bij Allah (Subhana wa Ta'ala) om jou met Zijn Genade en Barmhartigheid je doelen te laten bereiken. Insha'Allah, zal jij je doelen bereiken, met hard werken. Zowel gedurende als na de Ramadan.

5- Extra waardering voor je ouders.

We weten allemaal dat je degene die je vroeger (of nu nog steeds) wakker maakt voor Suhoor, je moeder is. Ik weet dat het voor mij zo was. Dankzij haar wekker, haar koken in de vroege ochtend, haar moederlijke liefde om iedereen wakker te maken. Nou, laten we zeggen dat onze iftars onze suhoors zouden worden. Als je niet meer bij je ouders woont, dan weet je vast wel waar ik het over heb. Dus, waarom zeg je het niet hardop deze maand: "Bedankt mam! Bedankt Pap!" Laten we deze maand extra voor hen zorgen, met extra bezoekjes, telefoontjes, knuffels en extra liefde!!

6- Moskee "Power Hour".

Waarom blijf je niet wat langer in de moskee gedurende de Ramadan. Dit kan na het Fadjr gebed of na Asr. Ga lekker zitten, pak een Qur'an en gedenk Allah (Subhana wa Ta'ala). Als jouw tijd in de moskee vermeerdert, dan zal met de wil van Allah (Subhana wa Ta'ala) jouw liefde voor de Almachtige en ook jouw Imaan vermeerderen. Maak dit uurtje dan tot jouw persoonlijke moskee power hour!!

7- Slechte gewoonten aanpakken.

Veel mensen doen dit al. Ze hebben bijvoorbeeld een rookverslaving of een TV-verslaving. Als de Ramadan begint zeggen ze:"Ik ga mezelf proberen te trainen om te stoppen met roken, of om te stoppen met veel TV te kijken, door het niet te doen te tijdens de Ramadan." Dus, je hebt géén rookprobleem, toch? Als je het ook kunt laten tijdens te Ramadan.

Iedereen heeft slechte gewoonten en terugkomende zonden, waarvoor ze bidden om daarvan af te komen. Maak van Ramadan een trainingsmaand, door jezelf te zeggen dat je geen zonde wilt begaan gedurende de hele maand. Bid tot Allah (Subhana wa Ta'ala) om jou de kracht te geven om bij je zonden weg te blijven. Als Allah (Subhana wa Ta'ala) jou de kracht schenkt door de maand goed door te komen, dan zou je door moeten gaan met bidden tot Allah (Subhana wa Ta'ala) om je van deze zonden weg te houden na de Ramadan. En als het gedurende de maand Ramadan lukt, dan zou het, insha-Allah ook na deze maand moeten lukken.

8- Cadeau's.

Heb je ooit gezien hoe geliefd een flesje parfum is, wanneer het gegeven wordt door kleine vierjarige moslim? Iedereen houdt van een cadeautje. Waarom gaan we hierin niet een stap verder. Ga naar je islamitische boekwinkel en vraag om grote hoeveelheid voordelige islamitische goederen, sommigen zijn misschien $1,-. Je verpakt het leuk en deelt het uit aan iedereen die in de moskee komt. Bi idhnillaah, zul je zien dat een kleine moeite die je moet doen, veel mensen goed zal doen gedurende de Ramadan

9- Ramadan-moslims, keer terug!

Het klopt dat in de eerste dagen van de Ramadan het aantal moslims in de moskeeën aanzienlijk vermeerderd. En het is een vervelend moment op de eerste dag na de Ramadan, wanneer de opkomst weer significant verminderd. Dit idee is "Operatie: geen Ramadan-moslims meer!" We willen de mensen het hele jaar lang!!!!

Ibn Abbas: Een man kwam bij Ibn Abbas (radya Allahu 'anhu) terwijl hij I'tikaaf aan het doen was in de moskee en vroeg hem voor zijn hulp. Dus, Ibn Abbas (radya Allahu 'anhu) stond op om weg te gaan en de mensen om hem heen waarschuwden hem: "Maar je bent in I'tikaaf". Hij antwoorde: "Het helpen van mijn broeder, die mijn hulp nodig heeft, is meer geliefd voor mij, dan het verblijven van twee maanden in I'tikaaf in de Moskee van de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam)."

Probeer dit: "Stel een groep samen, die zich speciaal richten tot de "Ramadan-moslims". Speciale aandacht zal er aan hen worden gegeven, er zal veel met hen gepraat worden en ze kunnen kleine taken krijgen in de moskee, zodat ze meer zullen participeren in de moskee. Nodig ze uit bij speciale Iftars, waar ze veel aandacht zullen krijgen. Met deze extra aandacht en verantwoordelijkheid, zal met de wil van Allah (Subhana wa Ta'ala) voor hen elke maand als de Ramadan zijn, en zullen de moskeeën het hele jaar gevuld zijn.

10- Thuis Halaqah.

Moslim gezinnen bewaren hun aanbidding vaak voor de moskee, maar waarom maken we geen "moslim-familie tijd" thuis? Het zou als volgt kunnen gaan: Na de Taraweeh of Asr, komt de gehele familie bij elkaar voor een kwartier of een half uurtje. Er zijn veel verschillende dingen die gedaan kunnen worden in jullie Halaqah, het belangrijkste is dat er tijd voor wordt uitgetrokken.

Bijvoorbeeld, elk familielid zou een paar versen uit de Qur'an kunnen reciteren. Of, een van de kinderen kan een verhaal voorlezen van de Sahabah, zodat de hele familie aan hun verhalen kan worden herinnerd. Of elk familielid kan om de beurt praten over de zegeningen die het gezin heeft gekregen van Allah (Subhana wa Ta'ala) en waar ze dankbaar voor zijn. Zo zijn er nog vele andere activiteiten die je samen zou kunnen doen. Maar een kwartiertje of een half uurtje per dag voor de thuis Halaqah, voor de gehele familie, zou het bi idhnillah, een bron van Imaan kunnen zijn.

Het verleden kende moslims die de nachten van Ramadan wakker doorbrachten in gebed. Het kende dagen dat er mensen waren die voor de zaak van Allah (Subhana wa Ta'ala) dorstig waren. Zij wisten dat de verstreken tijd nooit meer terug zou keren bij hen en ze hoorden de woorden van Allah (Subhana wa Ta'ala): "Ayyaman Ma'doodaat"; een beperkt aantal dagen.

Laat het zand van deze Ramadan niet door je handen wegglijden.

We vragen Allah (Subhana wa Ta'ala) om ons met Zijn Barmhartigheid deze Ramadan te doen bereiken. We vragen om vergeving van onze zonden en dat deze Ramadan voor ons allen een gezegende tijd zal zijn. Allahumma ameen.

 

Bron: islamway.com

Door Muhammad al-Shareef

Vertaald door Amatullah

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons

 

Neem contact

2e Emmastraat 50
7545 MP Enschede

info@iveo.nl

Algemeen nummer:
+31 6 51388714 (enkel Whatsapp)

Winkel moskee:
+31 6 51298674