iDEAL klein Donatie IVEO via Tikkie

 

iDEAL klein Donatie via iDeal.

 

 

Hier volgt een aantal belangrijke adviezen voor de vrouw om haar zorgen te verdrijven en geluk te verwerven.

1.     De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de (gehele) gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zal slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zal daarin niet zal slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de Geschriften zijn reeds opgedroogd.” 
                                                                                                                                 (at-Tirmidhi)

2.     Het bewaren van religieuze rust en het gedenken van Allah, Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.”                                                                                                                        (Soerat ar-Racd: 28)

3.     Vertrouw op Allah, laat alles aan Hem over, neem genoegen met Zijn voorbeschikking, zoek toevlucht tot Hem, reken op Hem en weet dat Allah voor jou voldoende is, omdat alles aan Zijn Wil onderworpen is.

4.     Stel het werk van vandaag niet uit tot morgen en neem de Regels van Allah in acht.

5.    Pas op voor het vervallen in zonde en verderf, want het zijn immers de zonden die de oorzaak zijn van alle droefenis, problemen en leed.

6.     Gedenk dat na de regen altijd weer zonneschijn komt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Waarlijk, met het ongemak komt zeker gemak”                                           (Soerat ash-Sharh: 5)

7.     Wees sterk, heb een rotsvaste overtuiging en een onwrikbaar hart en koester grote verwachtingen en ambities.

8.     Zorg ervoor dat je altijd goed bent voor je ouders, want het is de weltevredenheid van je ouders over jou die jou geluk kan geven.

9.     Besluiteloosheid en twijfel kunnen de aanleiding zijn voor veel zorgen en verdriet. Daarom raad ik je aan de volgende keer bij het maken van een besluit ‘Salaat ul-Istikhaarah’ te verrichten, anderen om advies te vragen, op basis daarvan vervolgens een besluit te maken en recht op je doel af te gaan.

10.  Weet altijd dat geluk niet samenhangt met goede komaf, hoge status en geld, maar geluk zit hem vooral in geloof, kennis en goede gedragscode.

11.  Een aantal oorzaken van zorgen zijn: het verdoen van tijd, uitstellen van berouw, vijandigheid tegenover mensen, slecht zijn voor je ouders en het doorvertellen van geheimen.

12.   Het vragen van vergiffenis verdrijft de zorgen en stress en opent de deuren naar gemoedsrust.

13.  Tot slot wil ik zeggen dat het ten strengste verboden is om zelfmoord te plegen, de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:Wie zichzelf met iets doodt, zal daarmee eeuwig gestraft worden in het Vuur van de Hel.

Gebaseerd op het werk van Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymie

Bron: al-yaqeen.com

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons

 

Neem contact

2e Emmastraat 50
7545 MP Enschede

info@iveo.nl

Algemeen nummer:
+31 6 51388714 (enkel Whatsapp)

Winkel moskee:
+31 6 51298674